Směsi z klasických kaučuků – BR, NR, SBR a jejich kombinací

Gumárenské směsi z klasických kaučuků - NR (přírodní kaučuky) a SBR (styrolbutadienové)

Vlastnosti

 • příznivá odolnost proti opotřebení a stárnutí, až při teplotách nad 70 °C
 • dobrá pevnost a tažnost, uspokojivá odolnost proti únavě při opakovaných malých deformacích
 • uspokojivá odolnost proti působení anorganických alkálií
 • dobrá strukturní pevnost a dynamické vlastnosti, odrazová pružnost, malá hystereze
 • odolnost proti dalšímu natržení a únavě při větších deformacích
 • dobré adhezivní vlastnosti k textilu i kovovým materiálům  

Použití

 • O-kroužky
 • manžety
 • tvarové těsnicí kroužky
 • lisované tvarové díly
 • pružné spojky
 • pryžové pružiny
 • velopláště

Kontakty