Rubena, s.r.o.

Ve společnosti Rubena je zaveden a certifikován integrovaný systém řízení jakosti a ekologie na základě mezinárodních standardů. Základní zlom v systému řízení jakosti vznikl po auditu VW v roce 1992. Na základě výsledku auditu byla provedena analýza tehdejšího stavu, ze které vyplynula nutnost zavedení mezinárodních norem ISO 9000 v naší akciové společnosti. Pro poradenství byla vybrána společnost RWTÜV Essen. 1995 certifikaci podle modelu ČSN EN ISO 9001.

  • V roce 1998 byl náš systém certifikován podle QS 9000, VDA 6.1
  • V roce 1999 se po spojení Rubeny a Gumokovu začal budovat jednotný systém řízení jakosti a ekologie
  • V srpnu 2001 certifikát ISO/TS 16949 V listopadu 2001 byl certifikován systém řízení ochrany životního prostředí dle ISO 14001
  • Říjen 2003 recertifikační audit ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002, prodlužovací audit ISO 14001
  • Říjen 2005 recertifikační audit ISO 14001:2004
  • Říjen 2006 recertifikace novou společností SGS dle ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002, ISO 14001:2004" RUBENA a.s. ISO 14001 ISO 9001 ISO/TS 16949 -1 ISO/TS 16949 -2

Dokumenty

ISO 9001

ISO 14001

IATF 16949

Osvědčení
UROSKSOJ

Osvědčení
Ministerstva
obrany

Oprávnění
UCL

   
Politika BOZP