Etický kodex a ochrana oznamovatelů

Etický kodex a ochranu oznamovatelů najdete zde.

Vnitřní oznamovací systém společnosti Rubena s.r.o. najdete zde.