Udržitelné podnikání

Rubena se zavazuje k udržitelnému rozvoji, který chrání ekosystémy a zachovává biologickou rozmanitost pro budoucí generace. Tento rozvoj spočívá v sociálním, ekonomickém a environmentálním pilíři, zahrnujícím strategii společenské odpovědnosti, environmentální strategii a principy etického chování.