Gumárenské směsi

Společnost Rubena se zabývá vý­robou a dodávkami gumárenských směsí pro řadu interních a externích zákazníků. Dále vyrábí tažené ne­vulkanizované a vulkanizované fólie, tažené nevulkanizované pásky a po­gumovaný textil v různých barevných odstínech.

Gumárenské směsi připravujeme prakticky ze všech ve světě vyrábě­ných elastomerů – kaučuků. Vyrábíme směsi černé i barevné a umíme při­pravit i gumárenské roztoky.

Fyzikální a chemické vlastnosti směsí, jako je olejovzdornost, benzinuvzdor­nost, ozonuvzdornost, odolnost proti obrušování, velmi malá propustnost plynů, odolnost proti vysokým a níz­kým teplotám, tepelná vodivost, odolnost proti trvalé deformaci a po­větrnostním vlivům, nebo kombinace těchto vlastností, jsou dány specific­kými požadavky na výsledný výrobek.

S ohledem na použití pryžového vý­robku vám naši vývojoví pracovníci doporučí nejvhodnější směs.

Kontakty

Tel.: +420 491 447 608
Fax: +420 491 447 404
E-mail: smesi@rubena.cz

Foto