Vývoj a kvalita

Disponujeme široce vybavenou la­boratoří pro vývoj a kontrolu surovin a samotných výrobků. Provádíme fyzi­kálně-mechanické a dynamické testy, reologii a testy na působení prostředí. K dispozici máme přístroje s on-line zobrazením výsledků a s dohledatel­ností jednotlivých testů.

K dispozici máme moderní vývojové centrum s laboratoří

  • pro vstupní kontrolu surovin
  • pro výstupní kontrolu směsí
  • pro vstupní a výstupní kontrolu pogumovaných kordů a textilií

Certifikace

Spolehlivost a vysoká kvalita vyrá­běné produkce odpovídá meziná­rodním standardům certifikovaným společností SGS Curyc.

Testování směsí

Při přípravě receptur směsí a mícha­cích postupů využíváme podklady a zkušenosti renomovaných světo­vých výrobců kaučuků. Naši odbor­níci, vlastní databáze receptur z více než padesátileté tradice vývoje směsí a výrobní praxe, zaručují optimální řešení všech vašich specifických po­žadavků na pryžový výrobek.

Rubena disponuje vynikajícím týmem vývojových pracovníků na směsi pro oblast pryžových i pryžokovových výrobků. Všechny nakupované ma­teriály a suroviny procházejí vstupní kontrolou a jsou pravidelně testovány.