Produkty

Rubena, s.r.o. vyrábí v provozech v Náchodě, Velkém Poříčí a ve Zlíně množství rozmanitých výrobků z technické pryže. Jsou to mimo jiné manžety, stírací kroužky a další typy pryžového těsnění, průchodky, prachovky, krytky, spojovací prvky a další produkty pro automobilový, stavební a elektrotechnický průmysl.

Rubena, s.r.o. produkuje také pestrou paletu pryžokovových výrobků a je velmi úspěšná v oblasti pryžotextilních výrobků, jako jsou protipovodňové stěny, hradící jezy, těsnící a zvedací vaky, letecké nádrže, různé typy vlnovců, spojek, membrán a kompenzátorů. Významná je výroba veloplášťů a veloduší. Rozsáhlý sortiment dotvářejí pryžové povlaky válců a gumárenské směsi.