Směsi z etylénpropylénových kaučuků - EPDM

Vlastnosti

 • mimořádná odolnost proti oxidaci, povětrnosti a ozonu v celém rozsahu nízkých a vysokých teplot
 • velmi dobrá odolnost proti páře a vlhkosti
 • dobrá chemická odolnost proti anorganickým látkám a organickým polárním sloučeninám
 • dobrá nastavitelnost elektrických vlastností
 • velmi dobrá odolnost proti stárnutí

Použití

 • O-kroužky
 • těsnění brzdových systémů
 • tvarové těsnicí prvky
 • membrány
 • lisované tvarové díly
 • spojovací hadice
 • průchodky

Kontakty