Protipovodňové vaky

PROTIPOVODŇOVÉ STĚNY (WATERWALLS)
Protipovodňové stěny jsou vaky speciálního tvaru, vyrobené z pryžotextilního materiálu, opatřené přírubami k plnění vodou, odvzdušňování a vyprazdňování. Textilní vložka je z vysokopevnostní PES tkaniny s oboustranným pryžovým nánosem. Použitá pryž na bázi EPDM dlouhodobě odolává povětrnostním vlivům, ozónu, UV záření a vyznačuje se dobrou oděruvzdorností. Zejména plášť vaku dobře odolává i chemickým roztokům - viz Návod na použití.

VÝHODY PROTIPOVODŇOVÉHO SYSTÉMU RUBENA
Vysoká produktivita
Klasický systém ochrany za použití pytlů s pískem je neporovnatelný se systémem protipovodňových stěn. Na vybudování 100 metrů ochranné hráze z pytlů s pískem je potřeba zhruba 700 hodin práce jednoho člověka. Dále pak 280 tun písku, 7000 kusů pytlů, pro dopravu materiálů je nutné použít 56 pětitunových nákladních vozidel.
Při použití protipovodňových stěn Rubena je na stejnou hráz nutné vynaložit maximálně 14 hodin. Potřebujete pouze 20 protipovodňových stěn Rubena typu A nebo C, dopravených jedním dodávkovým automobilem.
Porovnejme: 700 hodin/14 hodin. V případě zákonem stanoveném uložení kontaminovaného písku po povodni je i první použití těchto stěn výhodnější i finančně i ekologicky o 200 tis. Kč.

Ochrana životního prostředí
Velmi šetrný způsob protipovodňové ochrany - není nutné užít žádných zvláštních opatření před nebo po použití protipovodňových stěn Rubena. Stěny nevyžadují žádnou stavební připravenost před použitím. Nevznikne ani problém, kam s kontaminovaným pískem po povodni, ani problém neekologické logistiky před a po zásahu. Jiné metody mohou vyžadovat manipulaci s těžkou technikou v prostoru zásahu. Přitom může dojít k znehodnocení terénu a negativním vlivům v prostoru užití.

Jednoduchá logistika
Systém nevyžaduje složitou manipulaci - pro instalaci protipovodňové stěny Rubena mohou stačit i 2 osoby. Stěny lze snadno skladovat a transportovat, mají vysokou životnost a mohou být mnohonásobně použity.
Protipovodňové stěny Rubena lze plnit vodou z řeky za použití obvyklých čerpadel, případně vodou z hasičských cisteren nebo hydrantů. Jsou opatřeny standardními hasičskými spojkami. Čas potřebný k naplnění jednoho segmentu závisí na typu užitého čerpadla. Plnění zpravidla nepřesáhne 15 minut.

Základní technické údaje
Protipovodňové stěny Rubena se vyrábějí ve dvou základních provedeních. Stěny typu A a C jsou určeny zejména pro navýšení břehů vodních toků, přehrazení ulic apod. Lze je úspěšně využít k dočasnému přehrazení vodního toku nebo při jímkování. Stěny typu B jsou připraveny k ochraně vchodů, dveří a nízko položených oken budov.
Protipovodňové stěny produkujeme ve třech základních typech A, B a C. Typy A a C jsou samonosné, typ B je primárně určen k ochraně objektů, kterou používá jako nutnou oporu.

Standardní díl protipovodňové stěny Rubena
(rozměry naplněné stěny)

Parametry

(informativně)

 

Model 
A

Model
 B

Model 
C 120

Model 
C 140

Délka (m)

5

5

5

5

Šířka (m)

 2,2

 1,7

 2,2

 3,3

Ochranná výška (m)

0,8

 0,8

 1,2

1,4

Objem  (l)

 6 600

 6 600

 9 000

 16 000

Hmotnost (prázdný vak)  (kg)

 70

75

115

 210

V základní řadě vyráběných dílů můžeme dodat i díly délek 2, 3 a 4 metry, popřípadě jsme schopni vyrobit specifický vak pro specifickou lokalitu dle konkrétních požadavků zákazníka.

Schémata možného použití protipovodňových stěn WW

Typy A a C jsou samonosné, typ B je určen k ochraně objektů, které používá jako nutnou oporu.

Ochrana vchodů, dveří a pod.

Typ B / typ A a C

 

Zadržení a odklonění povodňové vody při rozlivu v ulicích.

Typ A a C

Navýšení břehu řeky.

Typ A a C

Regulace toku v řečišti.

Typ A a C

Vaky vznikaly ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR a tento fakt ovlivnil jejich široké spektrum použití:

  • MOBILNÍ PROTIPOVODŇOVÁ STĚNA, HAVARIJNÍ ZÁCHYTNÝ VAK PRO CHEMICKÉ ROZTOKY, RESERVOÁR PRO UŽITKOVOU VODU.
  • PRVKY PRO STAVBU BAZÉNŮ A DEKONTAMINAČNÍCH STANIC, PRVKY PRO POCHŮZNÉ LÁVKY V POVODŇOVÝCH SITUACÍCH.
  • SEGMENTY PRO ODKLON VODNÍCH TOKŮ PŘI STAVEBNÍCH A DALŠÍCH ČINNOSTECH, SEGMENTY PRO VYTVOŘENÍ PROVIZORNÍCH JEZŮ NA VODNÍCH TOCÍCH.

Poznámka:  Jak bylo uvedeno, protipovodňová stěna Rubena je vhodná také k jímání vody znečištěné nebezpečnými látkami. Neutralizaci lze provést přímo uvnitř vaku při znalosti příslušných chemických reakcí. Odolnost havarijních vaků vůči chemickým látkám lze přizpůsobit potřebám zákazníka použitím speciálních materiálů pryžových částí vaků a různých materiálů kovových armatur. Bližší specifikaci si vyžádejte u výrobce.

NÁVOD K POUŽITÍ

Kontakty

Foto