Membrány

Membrány jsou konfekčně vyráběné pryžové vaky určené k vyrovnávání tlaků v uzavřených topných systémech nebo vodárnách. Kvalita používaného materiálu a jeho zpracování plně odpovídá příslušným evropským normám. Ploché vakové membrány se používají do topných tlakových expanzních nádob, které jsou určeny pro použití v soustavách pro pitnou a užitkovou vodu. Tyto membrány slouží k vyrovnávání tlaků v topných systémech, jsou umístěny v ocelové nádobě a oddělují od sebe plynový (dusíkový) a vodní prostor. Produkce těchto membrán se provádí převážně ruční konfekcí, spojováním (lepením) butylových fólií a nalepováním různých druhů pryžových přírub a držáků. Sortiment těchto výrobků je velmi rozsáhlý, cca 500 typů o objemech 100 až 20 000 l. Rubena je držitelem certifikátu, který obdržela na základě certifikačního auditu dle příslušné normy DIN 4807 část 3 pro topné systémy a DIN 4807-5 pro pitnou vodu. Směs, ze které se membrány pro pitnou vodu vyrábějí, musí zároveň odpovídat doporučení KTW a to DVGW výkazu -W270.

Kontakty

Foto