Dry Storage System (suchý úložný systém)

Suchý úložný systém může být použit pro ochranu různého majetku s vysokou hodnotou včetně vojenského vybavení, munice, záchranného vybavení, jako jsou generátory, čerpadla a kompresory či zdravotnická zařízení a téměř jakýchkoliv dalších předmětů s vysokou hodnotou, které jsou používány pouze příležitostně. To umožňuje, aby byly tyto předměty decentralizovaně uloženy na místech, kde budou používány, což umožní jejich rychlé nasazení v případě potřeby. Systém se osvědčil v arktických, pouštních, suchých a vlhkých podnebních prostředích. Implementována může být i standardní kamuflážní síť NATO.

Každá jednotka suchého úložného systému je dodávána se základnou a lištou, utěsněnou nafukovací trubkou, dvouvrstvou butylovou plachtou, ochranným materiálem, nafukovacími a vypouštěcími přípojkami, sáčky s vysoušecím materiálem pro odstranění zbývající vlhkosti a snímači připojovanými k ručním přenosným vlhkoměrům. V závislosti na aplikaci budou dodány dřevěné nebo polymerové podlahy odolávající statické hmotnosti chráněného majetku.

Volitelné příslušenství zahrnuje přenosný kompresor/vývěvu s měřením hygrometrie a související hadice, náhradní vaky s vysoušecím materiálem dodané v uzavřených obalech a speciální bednu pro skladování nepoužívaného úložného systému. Instalace je jednoduchá, rychlá a minimálně pracná a po vložení do suchého úložného systému je majetek dlouhodobě chráněn proti atmosférickým vlivům, čímž je prodlužována jeho očekávaná životnost. Systém má životnost přesahující 20 let a může být opětovně používán, což z něj činí všestranný, trvanlivý a robustní ochranný systém.

Výhody

  • Výrazně prodlužuje životnost uloženého majetku a nabízí tím velmi krátkou návratnost investic.
  • Majetek je k dispozici téměř okamžitě po vyjmutí ze suchého úložného systému.
  • Majetek může být rozmístěn decentralizovaně na místech, na kterých bude pravděpodobně potřebný.
  • Systém byl vyvinut s důrazem na zajištění dlouhé životnosti s použitím nejlepších dostupných konstrukčních materiálů určených pro teploty -40°C až + 120°C a vysokou odolností proti působení UV záření a ozónu.
  • Je vhodný pro téměř libovolné místo a eliminuje potřebu nákladných budov s řízeným klimatem.
  • Snadná manipulace a přemisťování s minimální pracností.
  • Může být mnohokrát opakovaně používán pro různé typy majetku.
  • Extrémně nízká potřeba údržby s možností opravy přímo na místě.
  • Vyžaduje jen minimální nástrojové vybavení, takže může být umístěn na velmi odlehlých místech.

Kontakty

Foto