Pohony

Vlnovce vzduchového pružení - použití v kategorii pohonu

Vlnovce jsou používány jako pneumatické pružiny v nejrůznějších průmyslových aplikacích. Jsou vhodné k pneumatickému odpružení vozidel a izolaci vibrací a rázů.

Výhodou je využití možnosti měnit charakteristiku pružiny změnou vnitřního přetlaku. To umožňuje udržovat stálou světlou výšku vozidla nad vozovkou při změně zatížení (nákladní automobily, autobusy).

Další oblastí je využití vlnovců jako pneumatických silových prvků v různých technických aplikacích. Například u zvedacích plošin, autozvedáků, přítlačných prvků válců papírenských strojů, jako lisovací prvky, pro ovládání spojek a čelistí brzd atd. Jde také o významný prvek k eliminování vibrací strojírenských technologií.

Vzduchové pružiny typu RUBENA

Kompletní vzduchová pružina typu Rubena se skládá z pryžotextilního vlnovce, dvou upínacích patkových kroužků, horního víka s přívodem vzduchu, spodního víka a kroužků mezi vlnami. Víka jsou přizpůsobena k připevnění na odpruženou a neodpruženou část stoje nebo vozidla.

Vzduchové pružiny typu DUNLOP

Kompletní vzduchová pružina typu Dunlop se skládá z pryžotextilního vlnovce a výztužných ocelových kruhů. Vlnovec je uzavřen přírubami. V jedné z přírub je hrdlo pro přívod vzduchu. Příruby jsou přizpůsobeny k připevnění na odpruženou a neodpruženou část a musí být souosé.

Pružné spojky - použití v kategorii pohonu

Pružné spojky se používají pro přenos kroutícího momentu při pohonu různých strojů. Vlastnosti spojek zajišťují tlumení torzních kmitů a rázů v pohonech. Umožňují měkčí rozběh strojů, klidný a tichý chod s rovnoměrným průběhem otáček. Dovolují vzájemné vychýlení spojovaných hřídelů. Těchto vlastností je využito např. u dieselgenerátorů, sklářských mlýnů, korečkových rypadel (rázy při provozu), u lodních pohonů atd.

Katalogy

Kontakty

Tel.: +420 491 447 524
E-mail: avs@rubena.cz