Vývoj membrány pro vlnovou elektrárnu

Představení projektu

Spolupráce na projektu vlnové elektrárny k nám do Trelleborg Bohemia ve Velkém Poříčí přišla s přesunem výroby Dunlop z Velké Británie. Projekt je pro zákazníka Bombora Wave Power, který sídlí ve rovněž ve Velké Británii.

Princip vlnové elektrárny je popsán na obrázku níže. Pro vytvoření představy o jak veliké dílo se jedná, je třeba uvést že rozměr jedné buňky na obrázku níže je 16,5 m. Tedy to, co vidíte na tomto obrázku, má rozměr cca 70 m na délku bez turbíny.

Princip vlnové elektrárnyObrázek 1 – Princip vlnové elektrárny

Membrána

Trelleborg do tohoto projektu dodává membránu – rozhraní mezi mořem a vzduchem. Jedná se o pryžotextilní výrobek, který kombinuje požadavky na maximální průtažnost v pracovní oblasti s požadavky na maximální tuhost v oblasti kotvení.

Směs

Směs byla vyvinuta v Trelleborg Industri AB ve Švédsku. Výběr směsi byl klíčovým krokem, na kterém se podílel jak zákazník, tak zejména kolegové z Trelleborg Industri AB.

Způsob výroby

Membrána bude mít finální rozměry cca 16,5 x 5,5 x0,1 m. Zejména tloušťka až 100 mm byla od počátku považována za velkou výzvu. Výrobně komplikované je i vyztužením membrány textilem.

Výroba je složitá již samotnou konfekcí, výrobek musí být homogenní, bez vzduchových bublin a s konstantní tloušťkou. Polotovarem jsou nezvulkanizované „nekonečné“ pásy o šířce 1,5 m. Celková délka spojů je téměř 2 km.

Po konfekci je samozřejmě třeba výrobek zvulkanizovat. Od počátku byly zvažovány dvě vulkanizační technologie, a to vulkanizace v kotli na válci, nebo na speciálním a unikátním lisu Rubby, který se používá k výrobě pryžotextilních hradících vaků.

Byla provedena série zkoušek, které ověřily možnost výroby oběma způsoby. Obě vulkanizační metody mají svoje výhody i nevýhody. Po dlouhé a komplexní diskuzi bylo rozhodnuto dále pokračovat se strojem Rubby, ovšem s upraveným lisovacím tlakem.

Testovací membrány

Zákazník Bombora Wave Power nás v mezičase oslovil s poptávkou na výrobu zkušebních membrán, pro jejich testovací zařízení. Celkem jsme dodali 3 kusy těchto membrán o rozměrech cca 5,5 x 2,5 m a tloušťce cca 12 mm.

Obrázek 2 – Testovací membrána na zařízení, Pembrokeshire

Tyto testovací membrány výrazně pomohly jak zákazníkovi ve validaci jeho výpočtových modelů, tak i nám v ověření výrobních postupů.

Současný stav

Podle původních plánů se na přelomu dubna a května 2020 mělo začít s dodávkami 4 kusů membrán v plné velikosti. Bohužel i díky situaci způsobené pandemií Covid-19 došlo ke zpoždění. Velikost celého zařízení si lze dobře představit podle obrázku z výroby rámu vlnové elektrárny u zákazníka.

Obrázek 3 – Výroba ocelového rámu

Filip Honsa, Vedoucí vývoje Bags

Foto