RUBENA – dodavatel do systémů pro řízení krizových situací

"Ochrana před povodněmi Brno" - projekt České protipovodňové asociace a společnosti Veletrhy Brno a.s. nabídl unikátní ukázky všech typů protipovodňových opatření v nově zrekonstruovaném bazénu u pavilonu Z brněnského výstaviště.

V průběhu jara se na výstavišti v Brně uskutečnila celá řada veletrhů zaměřených do sektorů stavebnictví a životního prostředí - IBF/Urbis Invest, Pyros/Iset, Vodovody a kanalizace/ Envi Brno, kde RUBENA prezentovala jednotlivé výrobky patřící do portfolia výrobků „Systémů pro řízení krizových situací“. Speciální zkušební polygon, jehož součástí jsou protipovodňové stěny RUBENA, kanalizační ucpávky a uzávěry, je každoročně vybudován pod taktovkou prezidenta Asociace pro řízení krizových situací Ing. Papeže. Aranžmá zkušebního a předváděcího polygonu umožňuje efektivně prezentovat vybraný výrobní program společnosti RUBENA v průběhu třech po sobě jsoucích veletrhů, s možností oslovit potenciální obchodní partnery z tuzemska i ze zahraničí.