Pomáháme středním školám s odborným výcvikem

V roce 2016 byl, na tehdy Střední škole oděvní, služeb a ekonomiky v Červeném Kostelci, otevřen nový učební obor Gumař – plastikář, který navazuje na již zaniklý stejnojmenný obor v náchodské Rubeně z roku 1993. Naše firma, i po několika letech, navázala spolupráci s nově založeným oborem a umožnila studentům praxi v našich výrobních prostorech společně se splněním závěrečné zkoušky. Studenti navštěvují pracoviště Trelleborg Bohemia, a.s. v rámci odborného výcviku ve druhém a třetím ročníku, aby nasbírali co nejvíce praktických zkušeností v oblasti výroby vlnovců, puků, veloduší, klínových řemenů a opracování. Věříme, že nám tato spolupráce připraví nové a kvalifikované budoucí zaměstnance.

Foto