MSV Brno 2016

Rubena jako tradiční vystavovatel na MSV BRNO prezentovala celý výrobní program.

58.mezinárodní strojírenský veletrh v Brně ve dnech 3. – 7. 10. 2016 na ploše téměř 45 tis. m2 zprostředkoval odborné i laické veřejnosti si prohlédnout výrobní programy od 1700 vystavovatelů ze 35 z celého světa. Rubena jako tradiční vystavovatel letos využila možnosti postavit výstavní expozici nově v rohovém aranžmá v Hale V.

Stavba stánku v souladu s výstavními trendy vyrostla nahoru a výškou 6 metrů získala srovnatelný reklamní efekt jako mnohem robustnější výstavní prezentace jiných průmyslových lídrů. Aranžmá výstavní prezentace umožnilo vystavit veškeré významné výrobkové komodity pryžové povlaky válců, klínové řemeny, silikonové výrobky, vlnovce vzduchového pružení, těsnicí a stírací kroužky, pryžokovové výrobky a široké portfolio technické pryže lisované. Včetně obrazových banerů na plátně, vytvořilo velice příjemné a důstojné prostředí pro setkávání se stávajícími i nově získanými obchodními partnery a rovněž i komunikaci se zástupci firem jako konečnými spotřebiteli naší produkce. Standardem všech velkých výstavních expozic je poskytování gastronomického servisu, které stánek Rubena měl tradičně ve vysoké kvalitě.

Obrovský význam MSV BRNO pro českou a možná i celou Evropskou ekonomiku potvrdil svojí osobní účastí prezident ČR Miloš Zeman a předseda čínské Rady pro podporu mezinárodního obchodu CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade) Jiang Zengwei a rovněž premiér ČR Bohuslav Sobotka a dotčení mistři resortů z české vlády.

Čína jako hlavní partnerská země, jako těžiště výstavní expozice vytvořila z velkých maket rychlovlaků včetně trenažéru pro strojvedoucího.

Budování osobních a obchodních vztahů je v čínské kultuře dlouhý proces. Čínské kolektivní účasti byly na veletrhu vždy. MSV je i v Číně poměrně známý evropský veletrh. Ale letošní účast Číny má širší kontext. Je zařazena v akčním plánu čínské agendy „16 + 1“, tedy spolupráce Číny a šestnácti evropských zemí včetně České republiky a jako oficiální účast ve statutu „Partnerská země“ ji schvalovala čínská vláda. O účast v tomto rozsahu jsme se snažili několik let a až letos se to podařilo.

Hlavním impulsem byly jistě zlepšující se bilaterární vztahy mezi oběma zeměmi, návštěvy na nejvyšší úrovni.  Česká republika je v Číně známa jako průmyslová země. A tradice našeho „vzájemného přátelství v rámci socialistického bloku“ do určité míry přetrvává.

Čína prezentovala, že není producentem jen levných komponentů či hraček, ale že umí vymyslet a vyrobit i špičkové technologie – byly zde vystaveny  vystaveny rychlovlaky, roboty, 3D tisk. LED technologie a podobně. Víte, že Čína vybudovala v poměrně krátké době 20 tisíc kilometrů vysokorychlostních tratí! Postavit vysokorychlostní trať mezi Brnem a Prahou prý zvládnou postavit za tři roky.

Číňané svou účast berou velmi vážně, jen přípravný tým, který přicestovalo třicet lidí, celkem přijelo přes 500 čínských politiků a zástupců firem. MSV se stalo pro Čínu odrazovým můstkem do střední Evropy.MSV má silnou mezinárodní účast. 50% vystavovatelů bylo ze zahraničních. Klasicky se účastní hlavní obchodní partnerské země – Německo, Slovensko, Itálie, Rakousko a další. Ze zámoří se opětně vrací Thajsko i Jižní Korea, takže se jim tu asi líbilo. Poprvé se bude účastnit například plastikářský svaz z Portugalska.

Foto © George Simanek

Foto