115 let gumárenského průmyslu na Náchodsku

Vyprávět globální příběh rozvoje gumárenského průmyslu od samého počátku znamená přeplout Atlantik a zakotvit v 15. století. Tehdy si Kryštof Kolumbus všiml na ostrovech v Karibiku domorodých obyvatel, kteří se s velkým zaujetím věnovali hře se zvláštním pružným míčem.

Vyprávět globální příběh rozvoje gumárenského průmyslu od samého počátku znamená přeplout Atlantik a zakotvit v 15. století. Tehdy si Kryštof Kolumbus všiml na ostrovech v Karibiku domorodých obyvatel, kteří se s velkým zaujetím věnovali hře se zvláštním pružným míčem. Šťáva z rostliny Hevea brasilensis (kaučukovníku brazilského) byla paradoxně pro moderní svět objevena nejprve jako materiál pro výrobu sportovně – rituálních předmětů.  V dalších stoletích lidé zaujali k přírodnímu kaučuku vážnější postoj. Nové technologie zvyšovaly možnosti jeho využití. Přicházela doba výroby pneumatik, které lidé navlékli na původně sumerský vynález – kolo. Nedostatek přírodního kaučuku si vynutil výrobu kaučuku syntetického. Příběh gumárenského průmyslu je plný velkých kapitol, objevů a inovací, které překonávají národní hranice a hovoří mnoha jazyky. Můžeme být hrdí na to, že některé z nich jsou psané i česky. Jejich dějištěm je například východočeský Náchod.

První česká pneumatika

Za počátky náchodského gumárenského podnikání můžeme považovat aktivity Josefa Kudrnáče, který zde roku 1908 začal s výrobou mazadel, ucpávek a dalšího zboží. V roce 1923 přibírá Josef Kudrnáč do firmy jako společníka Jaroslava Hakaufa. Společně pak zahajují výrobu technické pryže. I když se cesty obou partnerů později rozcházejí (J. Hakauf zakládá v Hradci Králové gumovku později známou pod názvem Gumokov), začíná Josef Kudrnáč v roce 1928 v Náchodě vyrábět velopláště a veloduše. Rozvíjí se automobilismus. Firma Kudrnáč na tento trend reaguje o rok později výrobou prvního českého autopláště a autoduše.

Pod značkou Rubena

Po druhé světové válce byla firma Kudrnáč znárodněna a Náchod se stává centrem československého gumárenství. Generální ředitelství Českých závodů gumárenských je zde až do šedesátých let 20. století, kdy je přestěhováno do tehdejšího Gottwaldova, nyní Zlína. Firma funguje pod novým názvem – RUBENA. V roce 1989 vznikl samostatný státní podnik RUBENA Náchod, o tři roky později byl přeměněn na akciovou společnost. Původní společnosti Kudrnáč a Hakauf se po několika privatizačních kotrmelcích opět spojují v roce 1999 pod hlavičkou ČGS Praha. Společnost dostává kompromisní název Rubena Hradec Králové s výrobními provozy v Hradci Králové, Náchodě, Velkém Poříčí a slovenské Bytči. Od prosince 1999 je založena dceřiná firma Sico Rubena s německým partnerem Sico Witten,  kam Rubena vložila svá aktiva zpracování silikonových elastomerů. V roce 2004 Rubena kupuje výrobu klínových řemenů ve Zlíně od sesterské společnosti Mitas. Tuto výrobu založil v roce 1934 Tomáš Baťa. V roce 2006 je vybudován nový výrobní závod v Mexiku. Zde jsou vyráběny membrány do brzdových systémů pro americký trh.

Strategický investor

V roce 2016 prodávají čeští vlastníci holdingu ČGS, pánové Tomáš Němec a Oldřich Šlemr, všechny společnosti ze skupiny Mitas, Rubena a Sava švédské nadnárodní skupině Trelleborg AB. V roce 2017 společnost RUBENA mění název na Trelleborg Bohemia. V roce 2018 je zakoupena výroba speciálních nádrží od společnosti Dunlop GRG v anglickém Manchesteru a přestěhována do Velkého Poříčí. V roce 2021 se ze společnosti Trelleborg opět vyčleňují výrobní závody v Náchodě, Velkém Poříčí a ve Zlíně a vrací se pod název RUBENA. Společnost se po pěti letech přešlapování vrací do českých rukou a stává se akvizicí skupiny Kaprain, vlastněné panem Karlem Pražákem. Součástí tohoto převodu jsou i dceřiné společnosti Rubeny v Anglii, Bulharsku, Rakousku a na Slovensku.

Kapitoly gumárenské tradice

Globální kronika gumárenského průmyslu začala, možná symbolicky, někde na karibské pláži v 15. století, kde se míč z neznámé pružné hmoty tak výborně hodil ke hře. Jeho důležité kapitoly však patřily a patří i k Náchodu 20. a 21. století. Jsou spjaté se jménem Josefa Kudrnáče v roce 1908.  O 21 let později spatřila v jeho závodě světlo světa první česká pneumatika. V roce 2023 se opět pod značkou RUBENA dostávají k zákazníkům do celého světa klínové řemeny, hokejové puky, vaky a nádrže, gumárenské směsi, velopláště, veloduše, vlnovce či těsnící elementy. Kapitoly tradic gumárenství v Náchodě jsou nyní na symbolické stránce „115“.

Michal Kubeček

Generální ředitel