Rubena, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko

Železničná 85
017 01 Považská Bystrica
Slovakia

Tel.: +421 4155 40 680-1
Fax: +421 4155 40 682

www.rubena.eu