Fyzikálně technický zkušební ústav v Ostravě-Radvanicích ověřil svými testy elektrovodivost obalovaných klínových řemenů RUBENA a potvrdil jejich shodu s normami ISO 1813:1998; ČSN 341382:1998; ČSN 332030:2002; R 044-001:1999.
 
Certifikáty potvrzující elektrovodivost klínových řemenů RUBENA byly vydány pro následující profily: Z, A, B, C, D, SPZ, SPA, SPB, 20, SPC, 25.
 
Kopie certifikátů budou  zájemcům zaslány na požádání.