Kompenzátory potrubí

Kompenzátory potrubí - použití jako pružný prvek v potrubních systémech

Vlivem tepelné dilatace vzniká v potrubních systémech nežádoucí tlakové napětí, které, pokud by nebylo odstraněno, by mohlo způsobit havárii potrubní sítě.

Pro eliminaci tohoto jevu jsou velice vhodné pryžové kompenzátory. Umožňují také určitou úhlovou a radiální výchylku spojovaných potrubí.

Dále lze pryžové kompenzátory využít zařazením do potrubních systémů k odstranění mechanických kmitů čerpadel.

Výhody

  • kompenzace axiálních, laterálních a angulárních posuvů
  • tlumení hlučnosti a vibrací
  • tvarová patka s výztuhou z tvrdé pryže zajišťuje u kompenzátoru bezpečnost proti vysmeknutí z přírub v maximálních polohách při cyklickém namáhání

Katalogový list

Kontakty

Foto