O-kroužky

O-kroužky jsou těsnění z pryže určené k zabránění nežádoucí propustnosti nebo ztráty kapaliny či plynu. Rubena a.s. má ve výrobě těchto dílů více než padesátiletou tradici.

Struktura O-kroužků je tvořena třemi rozměrovými řadami vycházejícími z PN 02 9280, PN 02 9281 a PN 02 9282. Uvedené normy jsou řešeny výhradně pro pryžové materiály na bázi NBR (nitrilového) kaučuku. Čtvrtou skupinu tvoří O-kroužky jednak z nenormových pryží a jednak rozměrově odlišné od výše uvedených PN.

PN 02 9280 (určena pro pohyblivé utěsnění) a PN 02 9281 (pro statické utěsnění) vyžadují specifické zástavbové prostory. Jsou používány jako náhradní potřeba do strojních částí.

PN 02 9283 vychází z mezinárodní normy ISO 3601 a respektuje DIN 3771. Řeší jednotnou mezinárodní rozměrovou řadu O-kroužků, která je podmínkou pro unifikované zástavbové prostory a tím i jejich vzájemnou zaměnitelnost.

Nenormalizované O-kroužky jsou převážně z teplotně odolných pryží na bázi silikonového, etylénpropylénového a fluorouhlíkového kaučuku nebo z pryží vysoce odolných oděru na bázi polyuretanového kaučuku.