Hřídelové těsnicí kroužky Gufero

Hřídelové těsnicí kroužky GUFERO (HTK) jsou dotykové těsnicí prvky určené pro utěsnění otáčejících se hřídelů a dalších strojních součástí. Svou funkcí zabezpečují těsné oddělení dvou prostředí stejného nebo různého charakteru s malým tlakovým spádem. Stupeň utěsnění závisí na provozních podmínkách těsněné součásti a požadavcích na životnost těsnění.

HTK je tvořen zpravidla výztužným kovovým kroužkem, pryžovými částmi a tažnou pružinou. V některých případech může být HTK bez kovového výztužného kroužku nebo bez pružiny.

Trelleborg Bohemia, a.s. patří mezi ty výrobce HTK, kteří mají vlastní vývoj a míchání gumárenských směsí, včetně moderně vybavených laboratoří. To dává maximální záruku kvality a operativnosti. Zároveň to dovoluje připravit materiál speciálně pro daný výrobek a aplikaci.

Trelleborg Bohemia, a.s. vyrábí v současné době HTK z butadien-akrylonitrilových (NBR), polyakrylátových (ACM), silikonových (VQM) a fluoruhlíkových (FKM) pryží. Jsou připravovány na základě dlouhodobých zkušeností a nových poznatků výzkumu s použitím nejkvalitnějších surovin a moderních technologií.

Volba druhu pryže se provádí z hlediska teplotní odolnosti, počtu otáček hřídele a teplotě těsněné kapaliny.

Veškerá produkce HTK prochází výstupní kontrolou, kde se kromě klasického způsobu kontroly uplatňují moderní optická a laserová zařízení.

Detailní přehled sortimentu je k dispozici v katalogu HTK.