Těsnicí elementy

Trelleborg Bohemia, a.s. vyrábí široký sortiment těsnicích elementů. Výroba má dlouholetou tradici. Patří sem zejména hřídelové těsnicí kroužky, manžety, O-kroužky, kryty ložisek, těsnicí podložky, CD-kroužky, axiální těsnění, těsnění dříku ventilu. Těsnicí elementy jsou určeny k zabránění nežádoucí propustnosti nebo ztráty kapaliny či plynu.

Při vývoji výrobků jsou, v úzké spolupráci se zákazníkem, používány moderní metody, jako např. software PRO/Engineer 2000, CATIA v.5, AUTOCAD v. 2000 a metody FEA. Pro vlastní výrobu jsou aplikovány moderní technologie. Velký důraz je kladen na stabilitu výrobního procesu a kontrolu výrobků.

Foto