TPL ostatní průmyslové aplikace

Trelleborg Bohemia, a.s. Hradec Králové vyrábí celopryžové a pryžokovové antivibrační systémy určené k pružnému uložení, tlumení nárazů, aktivní a pasivní izolaci kmitů, hlukové izolaci, přenosu sil, ochrannému uložení a pro strojírenství, zemědělství, elektrotechniku, stavebnictví, průmyslové armatury apod.

Také je to výroba:

 • těsnicích elementů
 • válcových pružin
 • kotoučových pružin
 • kuželových pružin
 • pouzdrových pružin
 • nárazníkových pružin
 • tlumičů torzních kmitů
 • pryžových ložisek
 • stavebních ložisek
 • pryžokovových sít
 • průchodek, krytek, prašnic, pružných podložek, dorazů, nárazníků, spojovacích a odtokových hadic atd.

Při vývoji výrobků jsou, v úzké spolupráci se zákazníkem, používány moderní metody, jako např. software PRO/Engineer 2000, CATIA v.5, AUTOCAD v. 2000 a metody FEA. Pro vlastní výrobu jsou aplikovány moderní technologie. Velký důraz je kladen na stabilitu výrobního procesu a kontrolu výrobků.