TPL bílá technika

Technická pryž lisovaná – to jsou nejrůznější tvarové díly v celopryžovém nebo pryžokovovém provedení určené k pružnému utěsnění, tlumení, odpružení a spojení různých technických systémů v kombinaci s pojistnou funkcí. Tvarové výlisky se vyrábějí klasickým lisováním nebo na vstřikolisech. V široké nabídce jsou průchodky, krytky, těsnicí elementy, prašnice, pružné podložky, dorazy, nárazníky, spojovací a odtokové hadice.

Při vývoji výrobků jsou, v úzké spolupráci se zákazníkem, používány moderní metody, jako např. software PRO/Engineer 2000, CATIA v.5, AUTOCAD v. 2000 a metody FEA. Pro vlastní výrobu jsou aplikovány moderní technologie. Velký důraz je kladen na stabilitu výrobního procesu a kontrolu výrobků.

Foto