Antivibrační systémy pro automobilový průmysl

Rubena a.s. Hradec Králové vyrábí pro automobilový průmysl pryžokovové antivibrační systémy. Výrobní program zahrnuje pružná uložení a obdobné výrobky v oblasti tlumení vibrací a hluku (aplikace - nápravy, převodovky, řízení, řazení, výfukové systémy a další).

Základem úspěšnosti našich výrobků je velká péče, kterou věnujeme vývoji a předvýrobním etapám, zvláště konstrukci výrobků a forem. Jsou používány moderní metody jako např. software Pro/Engineer 2000 a metoda FEA na bázi software Marc K 7.3.2.

Pro vlastní výrobu jsou aplikovány moderní technologie jak v oblasti přípravy kovových zálisků, tak v oblasti lisování.
Velký důraz je kladen též na kontrolu výrobků i výrobního procesu.

Našim cílem je zajistit bezproblémovou funkčnost a životnost námi vyráběných dílů a tím i dlouhodobou spokojenost našich partnerů.

SBU TPL je uznávaným dodavatelem předních evropských automobilek -  Škoda, VW, Ford, Volvo Truck a další.