Silikonové produkty SICO silicone

 

 

SICO silicone pokračuje v tradici zpracovávání silikonových kaučuků v a.s. Rubena, která se jejich zpracováním zabývala od počátku šedesátých let. Spolehlivost a vysoká kvalita vyráběné produkce odpovídá mezinárodním standardům certifikovaným společností SGS Zurich.

Moderní systémy řízení výroby a plánování jsou pro SICO silicone s.r.o. důležité nástroje, aby mohla zajišťovat dodávky kvalitních výrobků včas. Naším cílem je vždy dodávat správné množství a kvalitu ve správné době, jak vyžadují plány našich zákazníků. Trvalým monitorováním každého z našich výrobních procesů zajišťujeme dosažení našeho cíle.

Charakteristické vlastnosti výrobků ze silikonových kaučuků vyhovují speciálním požadavkům na zdravotní nezávadnost, na větší odolnost vůči vyšším teplotám než mají obvyklé pryže, na vysokou odolnost proti stárnutí vlivem klimatických podmínek a UV záření. Mají i dobré elektroizolační vlastnosti. Lze je lepit. Pro výsledný výrobek je možné zvolit potřebné zbarvení.

Výrobky ze silikonových kaučuků odolávají teplotám v rozmezí od - 60 °C až do +200 °C, směsi se speciálními aditivy až +300 °C, popř. -100 °C. Použitelnost v oleji je omezena na oleje s anilinovým bodem vyšším než 100. Výrobky mají široké uplatnění ve zdravotnictví, v automobilovém a leteckém průmyslu, ve stavebnictví a výrobcích pro domácnost.

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI SILIKONOVÝCH MATERIÁLŮ

Odolnost proti stárnutí, povětrnostním vlivům a ovzduší
Mimořádná odolnost nejen proti ovzduší, kyslíku, ultrafialovému záření a kosmickému záření, ale také proti veškerým klimatickým jevům.

Fyziologické vlastnosti
Fyziologicky neutrální, při odpovídajícím zpracování vhodný pro kontakt s potravinami dle platných pravidel BGA-/FDA.

Odolnost proti radiaci
Stupeň radiační zátěže až do 10 Mrad zůstává bez vážného zásahu na tažnost.

Dielektrické vlastnosti
Výborné izolační vlastnosti také při vysokých teplotách, speciální stupeń vodivosti možný po úpravě směsi.

Teplotní odolnost
Mimořádně dobrá odolnost jak při nízkých tak při vysokých teplotách.
- standardní teploty: -60 °C až +200 °C,
- speciální teploty: -100 °C až +300 °C,
- stálost mnoha fyzikálních vlastností nad široké teplotní rozpětí.

Odolnost proti páře
Velmi dobrá odolnost proti vroucí vodě, vodu odpuzující charakter brání absorpci vody, odolnosti proti páře do cca 140 °C, opakovaná sterilizace možná.

Chemická odolnost
Neutrální proti nátěrům a umělým hmotám, dobrá odolnost proti vodním roztokům slabých kyselin a bází také při vysokých teplotách stejně jako proti polárním tekutinám (např. vícemocným alkoholům atd.) podmíněná použitelnost pro nepolární tekutiny (mastné nebo aromatické minerální oleje, palivo atd.).

Chování při hoření
Standardní materiály odpovídají DIN 4102 B2; úprava samozhášecích vlastností dle různých požadavků je možná po úpravě směsi.

Barvy a tvary
Téměř jakékoli stálobarevné provedení a široká možnost geometrického designu při vlastní výrobě směsi a vlastní výrobě nástroje.

Foto