Těsnicí vaky potrubí / kanalizační protipovodňové uzávěry

Jsou prvkem k zamezení průtoku média nebo k jeho regulovatelnému průtoku. Využití je jak v povodňových situacích, tak při komunálních haváriích kanalizační sítě, případně jiných produktovodů.

Kontakt:

RUBENA a.s.
Českých bratří 338

547 36 Náchod

Tel./fax:   +420 491 447 529

Mobil:     +420 603 458 708
E-mail:     eco@trelleborg.com