Reklamační podmínky

Reklamační podmínky Rubena a.s.
Případné reklamace na výrobky dodané společností Rubena a.s. jsou vyřizovány v souladu s obchodním zákoníkem.