Hradicí vakové jezy

Vakové jezy jsou moderním typem pohyblivé a plně automatické hradicí konstrukce užívané pro vzdutí hladiny vodního toku. Svou jednoduchostí jsou ideálním řešením pro malé vodní elektrárny, zavlažovací systémy, úpravu režimu spodních vod, rekreační účely a pro rekonstrukce starších jezů pevných či pohyblivých. Zároveň jsou i vhodným prostředkem ke koncepční a systémové protipovodňové prevenci v daném regionu. Mají schopnost vytvořit na vodních tocích samoregulovatelnou vodní nádrž a přispívat tak k usměrnění povodňové vlny a regulaci maximálního odtoku.
Hradicím prvkem je pryžotextilní vak naplněný vodou, připevněný k betonové konstrukci spodní stavby jezu. Je zhotoven z jedné nebo více vrstev speciální opryžované tkaniny. Použitý materiál zaručuje dlouhou životnost vaku i v extrémních podmínkách.

Výhody vodou plněných vakových jezů oproti ostatním jezovým uzávěrům:

 • nízké pořizovací náklady,
 • plně automatický provoz,
 • jednoduchá regulace horní hladiny s přesností ±2 cm i za povodňových průtoků až do kapacity vyhrazeného jezového otvoru,
 • nenáročná spodní stavba jezu,
 • jednoduchá montáž a případná výměna poškozeného vaku,
 • malé nároky na údržbu a obsluhu a nízké provozní náklady,
 • jednoduché opravy drobných poškození,
 • nenáročná sanace starých pevných jezů nebo jezů s náplavkami či stavidly,
 • prakticky jediná možná alternativa pro horizontálně nebo i vertikálně zakřivené přelivné hrany,
 • možnost úpravy nábřežních pilířů od kolmých až do sklonu 1:3 - osa pilířů nemusí být kolmá na podélnou osu jezu,
 • bezproblémový zimní provoz z důvodu temperace vaku říční vodou,
 • prakticky žádná koroze, a to ani u ocelových prvků,
 • dlouhá životnost (větší než 20 let),
 • žádné negativní vlivy na životní prostředí z důvodu provozu bez olejů a maziv,
 • ideální soulad jezu s okolní přírodou - většina konstrukce je pod úrovní okolního terénu,
 • velká odolnost proti vzniku vibrací při přepadu vody zvýšená v případě potřeby navulkanizovanými rozražeči.

Materiál a konstrukce stěny vakových jezů

Materiál pro výrobu vakových jezů je připravován z nejkvalitnějších elastomerů, které jsou dodávány předními světovými výrobci. Jeho fyzikálně mechanické vlastnosti jsou dány specifikovanými požadavky na výrobek jako je pevnost, pružnost, ozonuvzdornost, odolnost vůči vysokým a nízkým teplotám, obrusu, povětrnostním vlivům atp. Výsledné chemické složení materiálu je dáno kombinací všech výše požadovaných vlastností.
Používaný textilní materiál na bázi PAD se vyznačuje vysokou kvalitou, která je zaručena systémem jakosti našich subdodavatelů.
Vlastní konstrukce stěny vakového jezu je tvořena kombinací pryže a textilu, přičemž výsledný výrobek tvoří jednolitý celek spojený vulkanizací ve speciálním kotli.

 

 

 

 

 

 

Hradicí vaky - prezentace

www.poyry.cz

http://www.hydroconstruct.at/

Kontakt:

RUBENA a.s.
Náchodská 449
549 32 Velké Poříčí

Tel./fax: 491 447 522
E-mail: eco@rubena.cgs.cz

Top produktSpot Rubena